Вітаю Вас на сторінках блогу! Сподіваюсь, він буде цікавим і корисним для Вас!

понеділок, 23 січня 2017 р.

Український алфавіт отримав офіційну транслітерацію латиницею. Таблиця

Кабінет міністрів України постановою від 27 січня 2010 року затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею, повідомляє Урядовий портал.
Так, українська буква Aа відповідатиме латинській Aа, Бб - Bb, Вв - Vv, Гг передається латинською Hh, Ґґ - Gg, Дд - Dd, Ее - Eе, Єє - Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях), Жж - сполученням Zh zh, Зз - Zz, Ии - Yy, ІІ - Ii, Її - сполученням Yi (на початку слова), i (в інших позиціях), Йй - Y (на початку слова), i (в інших позиціях).
Буква Кк передається латинською Kk, Лл - Ll, Мм - Mm, Нн - Nn, Оо - Oo, Пп - Pp, Рр - Rr, Сс - Ss, Тт - Tt, Уу - Uu, Фф - Ff, ХХ - Kh kh, Цц - сполученням Ts ts, Чч - сполученням Ch ch, Шш - сполученням Sh sh, Щщ - сполученням Shch shch, Юю - сполученням Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях), Яя - сполученням Ya (на початку слова), ia (в інших позиціях).
Відтепер буквосполучення "зг" офіційно передається латиницею як "zgh", на відміну від "zh", що відповідає українській букві "ж".
Що ж стосується м'якого знаку та апострофа, то вони латиницею не передаються.
Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею:

Український алфавіт
Латиниця
Позиція у слові
Приклади написання
українською мовою
латиницею
Аа
Алушта
Андрій
Alushta
Andrii
Бб
Bb
Борщагівка
Борисенко
Borshchahivkа
Borysenko
Вв
Vv
Вінниця
Володимир
Vinnytsia
Volodymyr
Гг
Hh
Гадяч
Богдан
Згурський
Hadiach
Bohdan
Zghurskyi
Ґґ
Gg
Ґалаґан
Ґорґани
Galagan
Gorgany
Дд
Dd
Донецьк
Дмитро
Donetsk
Dmytro
Ее
Рівне
Олег
Есмань
Rivne
Oleh
Esman
Єє
Ye
ie
на початку слова
в інших позиціях
Єнакієве
Гаєвич
Короп'є
Yenakiieve
Haievych
Koropie
Жж
Zh zh
Житомир
Жанна
Жежелів
Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv
Зз
Zz
Закарпаття
Казимирчук
Zakarpattia
Kazymyrchuk
Ии
Yy
Медвин
Михайленко
Medvyn
Mykhailenko
Іі
Ii
Іванків
Іващенко
Ivankiv
Ivashchenko
Її
Yi
i
на початку слова
в інших позиціях
Їжакевич
Кадиївка
Мар'їне
Yizhakevych
Kadyivka
Marine
Йй
Y
i
на початку слова
в інших позиціях
Йосипівка
Стрий
Олексій
Yosypivka
Stryi
Oleksii
Кк
Kk
Київ
Коваленко
Kyiv
Kovalenko
Лл
Ll
Лебедин
Леонід
Lebedyn
Leonid
Мм
Mm
Миколаїв
Маринич
Mykolaiv
Marynych
Нн
Nn
Ніжин
Наталія
Nizhyn
Nataliіa
Оо
Oo
Одеса
Онищенко
Odesa
Onyshchenko
Пп
Pp
Полтава
Петро
Poltava
Petro
Рр
Rr
Решетилівка
Рибчинськй
Reshetylivka
Rybchynskyi
Сс
Ss
Суми
Соломія
Sumy
Solomiia
Тт
Tt
Тернопіль
Троць
Ternopil
Trots
Уу
Uu
Ужгород
Уляна
Uzhhorod
Uliana
Фф
Ff
Фастів
Філіпчук
Fastiv
Filipchuk
Хх
Kh kh
Харків
Христина
Kharkiv
Khrystyna
Цц
Ts ts
Біла Церква
Стеценко
Bila Tserkva
Stetsenko
Чч
Ch ch
Чернівці
Шевченко
Chernivtsi
Shevchenko
Шш
Sh sh
Шостка
Кишеньки
Shostka
Kyshenky
Щщ
Shch shch
Щербухи
Гоща
Гаращенко
Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko
Юю
Yu
іu
на початку слова
в інших позиціях
Юрій
Корюківка
Yurii
Koriukivka
Яя
Ya
ia
на початку слова
в інших позиціях
Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам'янка
Феодосія
Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia


Немає коментарів:

Дописати коментар

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *