Вітаю Вас на сторінках блогу! Сподіваюсь, він буде цікавим і корисним для Вас!

Інтерактивні вправи (мова)


Орфографія
Ненаголошені голосні е, и в словах
Ненаголошені голосні е, и


Правопис е, и в суфіксах

Орфографія (гра "Перший мільйон")
Орфографія 2 (гра "Перший мільйон")
Е чи И?
Е чи И? (пазл)
Правопис префіксів з, с
Правопис префіксів з, с
Правопис префіксів роз, без, з, с
Правопис префіксів пре, при, прі
Правопис префіксів (знайди помилку)
Наголос у словах
Складні випадки наголошення слів (моя) . Підготовка до ЗНО 
Правила переносу слів
Апостроф
Апостроф (пазл)
Апостроф, м'який знак
Вживання м'якого знака
Вживання м'якого знака
Написання ьо, йо
Чергування у-в, і-й 
Чергування у-в, і-й (у тексті)
Зміни приголосних при додаванні суфікса -ськ-
Суфікси прикметників
Правопис не з різними частинами мови
Правопис не з різними частинами мови
Правопис не з іменниками і прикметниками
Спрощення в групах приголосних
Подвоєння приголосних
Подвоєння приголосних (5 клас)
Правопис слів разом, окремо, через дефіс
Правопис слів разом, окремо, через дефіс
Правопис складних слів
Букви -н- та -нн- у прислівниках
Іншомовні й українські слова (класифікація)
Інтерактивна вправа "Правопис слів іншомовного походження" на платформі Miksike (моя)
И, І в словах іншомовного походження
Подвоєння в словах іншомовного походження
Знайди помилки
Відшукай помилки
Написання займенників


Будова слова
Будова слова


Фонетика. Графіка. Орфоепія


Фонетика 5 клас (гра "Перший мільйон")


Дзвінкі та глухі приголосні (пазл)
Дзвінкі та глухі приголосні (характеристика звуків)
Приголосні тверді й м'які
Вимова приголосних і голосних. Спрощення в групах приголосних.


Лексикологія

Атлас слів (слова за походженням)
Групи слів за походженням
Запозичена лексика
Пряме та переносне значення слова ( гра "Перший мільйон") 
Багатозначні слова
Пряме та переносне значення слів
Пряме та переносне значення слів
Синонімічна дуель
Добери синонім
Антоніми
Доберіть антоніми
Знайди пару-антонім
Антоніми
Прикметники-антоніми
Прикметники-антоніми (кросворд)
Виправте помилки (культура мовлення)
Професійні слова (кросворд)
Застарілі слова
Застарілі слова
Архаїзми, історизми, неологізми
Загальновживані й стилістично забарвлені слова  (пазли)

Словники (кросворд)
Лексичні жарти (кросворд)
Знайти слова
Фразеологія
Знайди пару
Крилатий вислів - автор


Морфологія
Морфологія (гра "Перший мільйон". Підготовка до ЗНО)


Іменник

Визнач відмінок іменникаПрикметник

Числівник
Визнач відмінок числівників


Займенник

Дієслово

Дієприкметник

Дієприслівник
Прислівник
Службові частини мови
Прийменник як службова частина мови

Групи сполучників підрядності

Синтаксис. Пунктуація
Складносурядне речення


Синтаксис. Гра "перший Мільйон"


Словосполучення
Словосполучення і не словосполучення
Словосполучення і не словосполучення
Поширені і непоширені словосполучення
Види словосполучень за головним словом
Види підрядного зв'язку в словосполученні
Означення як другорядний член
Звертання 5 клас
Звертання 5 клас
Вставні слова 5 клас
Пряма мова 5 клас
Тестові завдання з теми "Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова" (5 клас)
Види речень за метою висловлювання
Прості та складні речення
Типи складних речень
Види речень за будовою (гра "Перегони")
Речення складносурядні і прості ускладнені ОЧР (вибір)
Односкладні речення (гра "Перший мільйон")
Односкладні і двоскладні речення (5 клас)
Види односкладних речень
Односкладні речення
Види односкладних речень
Види простих речень (узагальнення)
Однорідні члени речення (гра "Перший мільйон")
Однорідні члени речення (5 клас)
Однорідні члени речення
Розділові знаки при однорідних членах речення
Встав розділові знаки
Вставні слова (8 клас)
Кома при дієприкметниковому звороті
Відокремлені члени речення
Відокремлені члени речення
Написання прикладки (окремо, через дефіс)
Написання прикладок


1 коментар:

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *