Вітаю Вас на сторінках блогу "ТЕРИТОРІЯ МОВИ"! Сподіваюсь, він буде цікавим і корисним для Вас!

Інтерактивні вправи (мова)


Орфографія
Ненаголошені голосні е, и в словах
Ненаголошені голосні е, и


Правопис е, и в суфіксах

Орфографія (гра "Перший мільйон")
Орфографія 2 (гра "Перший мільйон")
Е чи И?
Правопис Е, И в словах
Е чи И? (пазл)
Правопис префіксів з, с
Правопис префіксів з, с
Правопис префіксів роз, без, з, с
Правопис префіксів пре, при, прі
Правопис префіксів (знайди помилку)
Наголос у словах
Складні випадки наголошення слів (моя) . Підготовка до ЗНО 
Правила переносу слів
Апостроф
Апостроф
Апостроф (пазл)
Апостроф, м'який знак
Вживання м'якого знака
Вживання м'якого знака
Вживання м'якого знака (гра "Перегони")
Написання ьо, йо
Чергування у-в, і-й 
Чергування у-в, і-й (у тексті)
Зміни приголосних при додаванні суфікса -ськ-
Суфікси прикметників
Правопис не з різними частинами мови
Правопис не з різними частинами мови
Правопис не з іменниками і прикметниками
Спрощення в групах приголосних
Подвоєння приголосних
Подвоєння приголосних (5 клас)
Подовження приголосних
Правопис слів разом, окремо, через дефіс
Правопис слів разом, окремо, через дефіс
Правопис складних слів
Написання складних слів (пазл)
Написання складних слів (класифікація)
Написання складних слів (вільна текстова відповідь)
Апостроф у словах іншомовного походження
Знайди помилки
Відшукай помилки
Написання займенників
Тести для перевірки знань з мови 5-11 клас
Гра на узагальнення в кінці року "Правильне - неправильне написання слів"


Новий український правопис

Ділові папери

Будова слова
Будова слова


Фонетика. Графіка. Орфоепія


Фонетика 5 клас (гра "Перший мільйон")


Дзвінкі та глухі приголосні (пазл)
Дзвінкі та глухі приголосні (характеристика звуків)
Приголосні тверді й м'які
Вимова приголосних і голосних. Спрощення в групах приголосних.
Спрощення в групах приголосних
Наголошуємо правильно
Тренажер наголосів ( тести)


Лексикологія

Атлас слів (слова за походженням)
Групи слів за походженням
Запозичена лексика
Пряме та переносне значення слова ( гра "Перший мільйон") 
Багатозначні слова
Пряме та переносне значення слів
Пряме та переносне значення слів
Синонімічна дуель
Добери синонім
Антоніми
Доберіть антоніми
Знайди пару-антонім
Антоніми
Прикметники-антоніми
Прикметники-антоніми (кросворд)
Виправте помилки (культура мовлення)
Професійні слова (кросворд)
Застарілі слова
Застарілі слова
Архаїзми, історизми, неологізми
Загальновживані й стилістично забарвлені слова  (пазли)

Словники (кросворд)
Лексичні жарти (кросворд)
Знайти слова
Лексичні помилки
Лексичні і граматичні помилки
Гра "Перший мільйон" "Чужинці" (про русизми,лексичні помилки)
Фразеологія
Знайди пару
Крилатий вислів - автор


Словотвір

Морфологія
Морфологія (гра "Перший мільйон". Підготовка до ЗНО)


Іменник

Визнач відмінок іменникаПрикметник

Числівник
Визнач відмінок числівників


Займенник

Дієслово

Дієприкметник

Дієприслівник
Прислівник
Службові частини мови
Прийменник як службова частина мови

Знайди прийменник (вікторина)
Правопис та вживання прийменників (гра "Вдар крота")
Групи сполучників підрядності
Сполучник ( види сполучників за значенням, за будовою, правопис сполучників) (ігрове шоу) !!!

Синтаксис. Пунктуація
Складносурядне речення

Однорідні члени речення 5 клас
Звертання 5 клас
Звертання 5 клас
Речення. Звертання ( повторення теорії)
Вставні слова 5 клас
Пряма мова 5 клас
Тестові завдання з теми "Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова" (5 клас)
Відомості із синтаксису й пунктуації 5 клас
Повторення про словосполучення та речення. Головні та другорядні члени. Однорідні члени речення 5 клас (гра "Продіряв кулю")
Однорідні члени речення 5 клас !!!
Просте ускладнене речення (5 клас)
Види речень за метою висловлювання
Прості та складні речення
Складне речення 5 клас
Складне та просте ускладнене речення (5 клас)
Синтаксичний розбір складного речення (послідовність розбору)
Типи складних речень
Види складнопідрядних речень ( гра "Вдар крота")
Види складних речень (9 клас)


13 коментарів:

 1. дякую за цікаві завдання,і вчитися,і гратися водночас-якраз для учнів))

  ВідповістиВидалити
 2. Дуже цікаво. корисно, компактно, а головне - своєчасно. Дякую.

  ВідповістиВидалити
 3. Щиро дякую. Мені сподобалися завдання. З вашого дозволу скористаюся

  ВідповістиВидалити
 4. Вправи цікаві й пізнавальні. У сучасному світі, коли діти звикли до роботи з гаджетами,такі вправи можна використовувати, як для підвищення рівня зацікавленості й мотивації учнів на уроці, так і пропонувати їх для роботи вдома.

  ВідповістиВидалити
 5. Дякую Вам за такі чудові матеріали!!!

  ВідповістиВидалити

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *