Вітаю Вас на сторінках блогу "ТЕРИТОРІЯ МОВИ"! Сподіваюсь, він буде цікавим і корисним для Вас!

7 клас

Презентації та відеоуроки

Вступ. Літературна норма української мовиДієслово як частина мови

Дієслово. Загальне значення. Форми дієслова

Інфінітив

Вид дієслова

Особові й безособові дієслова

Часи дієслова

Дієслова І і ІІ дієвідміни

Не з дієсловами
Автор Ніна Голуб

Дієслово ( ідеї до уроку)
Матеріали Ніни Голуб

Наказовий спосіб дієслів
Групова робота. Вивчіть поради фахівців. Уявіть людину, для якої вони корисні. Сформулюйте й запишіть їх, використовуючи дієслова у формі наказового способу. Додайте кілька своїх пунктів

Майбутній час дієслів
Дієприкметник як особлива форма дієслова


Дієприкметниковий зворотПравопис НЕ з дієприкметниками
Творення пасивних дієприкметників
Безособові дієслівні форми на -но, -то

Дієприслівник. Дієприслівниковий зворот

Прислівник


Розряди прислівників

Правопис прислівників


Правопис прислівників

Правопис прислівників разом, окремо, через дефіс. Частина І
Правопис прислівникових сполучень. Частина ІІ

Правопис прислівників. Букви н і нн у прислівниках

Правопис НЕ і НІ з прислівниками

РМ. Твір-роздум "Переваги й недоліки дистанційного навчання"

Способи творення прислівників

Творення прислівників

И та і в кінці прислівників

Правопис прислівників на –о, -еУрок мовленнєвого розвитку. 

Складання анотації до книги з використанням прислівників


Аудіювання

Прийменник як службова частина мови

Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні

Види прийменників за будовою

Написання похідних прийменників разом, окремо, через дефіс

РМ. Особливості публічного виступу 

Прийменник. Види прийменників за будовою та походженням
Походження прийменників. Як відрізнити прийменник від самостійної частини мови


Правопис прийменників. Граматична помилка
Особливості вживання прийменників. Вживання прийменників у-в, з-зі-із-зо
Сполучник як службова частина мови

Види сполучників за будовою, походженням

Використання сполучників у простому і складному реченнях

Сполучник. Групи сполучників за значенням, способом використання, будовою

Сполучник

Сполучники сурядності


Сполучники підрядності


Написання сполучників разом і окремо


Написання сполучників разом та окремо

Розрізнення сполучників і однозвучних слів (зате і за те, проте і про те, щоб і що б, якби і як би, якщо і як що)

Підсумковий урок з тем "Прийменник", "Сполучник"

Частка як службова частина мови

Частка як службова частина мови. Частки формотворчі, словотворчі, модальні. 

Частка (урок-казка)


Правопис часток разом, окремо, через дефіс

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки

Правопис часток не і ні з різними частинами мови

Не РМ. Переказ художнього тексту з елементами опису дійі ні з різними частинами мови

РМ. Переказ художнього тексту з елементами опису дій

Творчий зошит до теми "Частка"

Службові частини мови. Як розрізнити?

Вигук як особлива частина мови

Вигук - особлива частина мови

Вигук. Написання, розділові знаки. Вигук або частка?

Вигук

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

Візуалізація до теми "Вигук"
(автор Вікторія Глухова)Підсумковий урок з тем "Частка", "Вигук"

Доміно "Частини мови"
(автор Н. Галаган-Базильська)Тренувальний диктант


Навчальний диктант

Контрольний диктант

Переказ за планом

Сторінки службових частин мови у фейсбуці 
(автор Аліна Семененко)

Немає коментарів:

Дописати коментар

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *